Звіти керівника

 
Звіт керівника
 комунального дошкільного навчального закладу «Берізка» Скарбо Н. М.
перед колективом та громадськістю за 2017-2018н.р.

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституція України

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про дошкільну освіту»

- Положення про дошкільний навчальний заклад

- Базовий компонент  дошкільної освіти України

- Закон України «Про охорону праці»

- Закон України «Про цивільну оборону»

- Закон України «Про дорожній рух»

- Закон України «Про відпустки»

- Статут у КДНЗ

- Програма розвитку КДНЗ на 2016-2021 роки

- Річний план роботи

            Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

            Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач,  згідно із повноваженнями, закріпленими  Статутом ДНЗ.

Свою діяльність на посаді завідувача розпочала 15 липня 2016року.

1.Загальна характеристика

      КДНЗ знаходиться у комунальній власності Першотравенської міської ради  з 2006 року.

Наш дошкільний заклад засновано у 1967 році. Працює на п’ятиденному робочому тижні, з 10,5-ти годинним режимом роботи. Щоденний графік роботи з  7.00 год. до 17.30 год.

     Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період.

  Склад вихованців

     Ліцензійний обсяг-180 місць для дітей від 2 до 6 (7) років.    

У 2017/2018 навчальному році укомплектовано 10 груп:

- 3 групи –  для дітей раннього віку;

- 7 груп для дітей дошкільного віку, з них 1 спеціалізована група для дітей з особливими потребами;

      На даний час в закладі виховується 181 дитина. (мережа) 

 2. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

      Кадрове забезпечення

Трудовий колектив дошкільного навчального закладу  налічує

52 працівника, з них:

 • педагогічних  працівників - 25;
 • обслуговуючий персонал – 27;

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

  Якісний склад педагогічного колективу на звітний період складає:

 • Освіта повна вища педагогічна -   11 осіб.
 • Бакалавр –  4особи.
 • Молодший спеціаліст – 10 осіб

    Розподіл працівників за кваліфікаційними категоріями:

 • Вища категорія – 1 педагогічний працівник
 • I категорія – 6 педагогічних працівника
 • II категорія – 4 педагогічних працівника
 • Спеціаліст – 4 педагогічних працівника
 • 11 тарифний розряд – 5педагогічних працівників.
 • 10 тарифний розряд – 5 педагогічних працівників.

     Педагогічне звання мають:

 • «вихователь-методист» - Александрова Н.Г.

      За стажем роботи працівники розподіляються таким чином:

Педагогічні працівники:  

До 3 років – 3 особи;           

До 10 років - 10 осіб;         

10-15 років – 8 осіб;           

             20-25 років – 4 особи;

Велике значення для підвищення професійної майстерності та розвитку творчості педагогів мало планомірне проведення курсової перепідготовки та атестації, які здійснюються згідно з перспективним планом.

    

3. Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний.

Слід відмітити, що  колектив ДНЗ  активно  реалізує  науково-методичну проблему на 4 етапі «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», впроваджуючи в освітній процес  новітні педагогічні технології:

 1. Технологія фізичного виховання дітей дошкільного віку педагога – новатора М.М.Єфименка «Театр фізичного виховання», «Горизонтальний пластичний балет».
 2. Інноваційна технологія «Сендплей» «Чудеса на піску».
 3. Вивчення авторської методики Шелестової Л.В. за посібниками «Вчимося читати», «Казковий світ у картинах художників».
 4. Впровадження методики соціального та психологічного розвитку дитиною з використанням ляльок - персон

4.Організація різних форм виховної роботи.

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільного навчального закладу педагогічний колектив визначив для роботи такі пріоритетні завдання:

 1. Продовжити роботу з національно - патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.
 2. Вдосконалити  роботу по збереженню фізичного, психічного здоров’я, соціалізація  дітей з особливими освітніми потребами  
 3. Впровадження інноваційних технологій у практику роботи дошкільного навчального.
 4. Створювати  фундамент успішності дошкільної освіти з питань наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нової української школи».

Основною формою організаційної роботи залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

Згідно річного плану в закладі протягом року організовано і проведено багато методичних заходів, а саме:

 1. Семінар – практикум за участю Л.В.Шелестовою «Казковий світ у картинах художників»
 2. Семінар – практикум за участю доктора педагогічних наук М.М.Єфименко «Казкова фізкультура для дошкільників».

                3. «Мнемотехніка технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти»       

     Діяльність педагогічного колективу закладу спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.

     В дитячому садку організовано роботу гуртків: театрального «Театральний дивосвіт», «Маленькі чарівники» художнє експериментування, «Чарівне ліплення» образотворча діяльність, «Вмілі рученята» виготовлення поробок з природного матеріалу, «Чарівний аркуш», «Зернятко» ознайомлення з народними традиціями Петриківського розпис, «Чарівна ракетка» ознайомлення з тенісом.

    

5.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

            Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази КДНЗ.

За 2017/2018 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за рахунок благодійної допомоги батьків  щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу було зібрано:

 За період січень – вересень 2018р. -160341,00грн. з них батьківські внески новоприбулих дітей груп раннього віку за період червень – серпень 2018р. на придбання строй матеріалів для поточних ремонтів складають 5022,10грн.

Витрачено – 14487,00грн. (березень – серпень 2018р.)

Залишок на 17.10.2018р. – 1547,10грн.

Зміст роботи

Термін виконання 

Сума

1.

Придбання :

Футболки дитячі спортивні 10шт.

Драбина – трансформер

Пластикові панелі на коридор

Прожектори «Deluxe»

Будівельні матеріали (проект «Громада своїми руками» «Тренажерна зала для малюків «Берізка»»)

 

Березень 2018

         Травень 2018

 Червень  2018

  Червень  2018

Липень – вересень 2018р.

 

661,50 грн.

2250грн.

3410 грн.

443,40грн.

 

5022,10грн.

2.

Робота майстра штукатура-маляра (проект «Громада своїми руками» «Тренажерна зала для малюків «Берізка»»)

Серпень 2018р.

 2700грн.

 

 

Всього:

14487,00 грн.

Варто відмітити, що міська рада та міський відділ освіти   докладають усіх зусиль до матеріального забезпечення закладу: 

                 

№ п\п

КЕКВ

Найменування постачальника

Дата і № документа

Найменування товару

Кількість

Ціна

Сума

Різниця

КДНЗ "Берізка"

Лютий  2018 р.

1

2210

ПП "Дія"

 

Вогнегасник

2

558,6

1117,2

 

2

2210

ПП "Дія"

 

Рукава п/пожежні з головкою

8

574,8

4598,4

 

За місяць:

 

 

 

 

5715,6

 

квітень 2018 р

1

2210

ПП Разводова О.О.

нак.№6824 від 12.04.18

Вапно

20

28,00

560,00

 

2

2210

ФОП Голіков С.С.

нак.№2від 12.04.18

Пісок

5

250,00

1250,00

 

За місяць:

 

 

 

 

1810,00

 

травень 2018 р

1

2210

ПП Обідченко К.В.

нак.№6429 від 25.04.18

Бойлер100 л

1

2600

2600,00

 

Поддон

3

900

2700,00

 

2

2210

ПП Руденко І.В.

нак.№1 14.05.18

Миючий засіб Гала  1 л

60

31

1860,00

 

 

 

 

 

Чистящий засіб 05 кг

30

15

450,00

 

 

 

 

 

Відбілювач 1 л

20

7

140,00

 

 

 

 

 

Відбілювач АСЕ 1 л

10

33

330,00

 

 

 

 

 

Мило господ.72% 200 гр.

50

7

350,00

 

 

 

 

 

Сантрі Мілам 1 л

25

25,6

640,00

 

 

 

 

 

Мило рідке 5л.

14

65

910,00

 

 

 

 

 

Папір туалетний 

100

5

500,00

 

 

 

 

 

Лампи LED 100Bt

20

70

1400,00

 

 

 

 

 

Салфетки Рута 100

100

7

700,00

 

 

 

 

 

Пральний порошок автомат 10 кг

5

208

1040,00

 

 

 

 

 

Пральний порошок автомат 9 кг

5

231

1155,00

 

 

 

 

 

Засіб для скла 0,75

6

22

132,00

 

 

 

 

 

Пральний порошок для руч.прання

10

13

130,00

 

 

 

 

 

Сода кальцинована 0,5

50

17

850,00

 

3

2210

ПП Руденко І.В.

нак.№2 14.05.18

Фарба біла 2,8

8

160

1280,00

 

 

 

 

 

Фарба жовто-коричнева 2,8

2

120

240,00

 

 

 

 

 

Фарба синя 2,8

3

120

360,00

 

 

 

 

 

Фарба жовта  2,8

1

125

125,00

 

 

 

 

 

Фарба червона  2,8

1

135

135,00

 

 

 

 

 

Фарба помаранчева  2,8

1

160

160,00

 

 

 

 

 

Фарба зелена  2,8

2

120

240,00

 

 

 

 

 

Розчинник 1 л

4

35

140,00

 

 

 

 

 

Водоемул. ф-ба 14 зовнішн.

1

300

300,00

 

 

 

 

 

Водоемул. ф-ба 14 внутріш.

1

350

350,00

 

 

 

 

 

Цемент 50 кг

2

150

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За місяць:

 

 

 

 

19517,00

 

червень 2018 р

1

2210

ТОВ "Аверс Канцелярія"

нак№12517  01.06.18р.

Папір А4

10

88,91

889,08

 

 

 

 

 

Папка з зав'язками

10

2,87

28,68

 

 

 

 

 

Швидкозшивач картонний

20

2,34

46,80

 

 

 

 

 

Швидкозшивач пластиковий

10

5,14

51,36

 

 

 

 

 

Сегрегатор

1

39,16

39,16

 

 

 

 

 

Нитки

1

58,16

58,16

 

За місяць:

 

 

 

 

1113,24

 

липень 2018 р

1

2210

ФОП Кучерявенко І.В.

нак№52 17.07.18р.

Килимове покриття

54

149,78

8088,12

 

2

2210

ФОП Мислюк С.Я.

нак№1 25.07.18р.

Фарба 2,8 кг

2

120,00

240,00

 

 

 

 

 

Грунтовка

10

15,00

150,00

 

 

 

 

 

Шпатлівка стартова

180

8,00

1440,00

 

 

 

 

 

Шпатлівка фінішна

90

8,00

720,00

 

 

 

 

 

Фарба водоемульсійна

42

30,00

1260,00

 

 

 

 

 

Цемент 

300

4,00

1200,00

 

3

2210

ФОП Федченко С.В.

нак№1/1 25.07.18р.

Вікна м/пл

4

5062,22

20248,88

 

 

 

 

 

Двері металеві

1

2000,00

2000,00

 

За місяць:

 

 

 

 

35347,00

 

серпень 2018 р

1

2210

ФОП Вовк О.М.

нак№2   01.08.18р.

Плінтус пластиковий

10

80,00

800,00

 

 

 

 

 

Планка стиковочна

3

100,00

300,00

 

2

2210

ФОП Вовк О.М.

нак№1   01.08.18р.

Світильник LED

2

500,00

1000,00

 

3

2210

ФОП Чередниченко Є.В.

нак№Т 003001  30.07.18р.

Протигаз ГП-7

3

660,00

1980,00

 

4

2210

ФОП Федченко С.В.

нак№1  20.08.18р.

Вікно мет/пласт

1

5850,00

5850,00

 

5

2210

ФОП Удовицький Є.І.

нак№1  18.07.18р.

Спортивний куточок трансформер"Ліана кольорова"

1

4840,00

4840,00

 

 

 

 

 

Модуль-доріжка "Сходинки"

1

1720,00

1720,00

 

 

 

 

 

Мат складний 200*100*10 з 3 частин

1

1880,00

1880,00

 

 

 

 

 

Дитячий модульний килимок Топ-топ

1

2490,00

2490,00

 

 

 

 

 

Модуль тренажерний Трамплін

1

5620,00

5620,00

 

 

 

 

 

Килимок з кольоровими камінцями 100*40

1

925,00

925,00

 

За місяць:

 

 

 

 

27405,00

 

 

 

З початку року

 

 

 

 

90907,84

0,00

 

КЕКВ 2240

Зміст роботи

Термін виконання 

Сума

1.

Технічне обслуговування «Дія »

Дослідження питної води

Послуги поро зчищенню снігу

Лютий 2018

 

 

363,19

824,05

175,50

Всього:

1362,74грн.

2.

Електронний дистрибутив КП «Медок »Обробка даних для ЕЦП

Квітень 2018

1782,00

658,00.

Всього:

2440грн.

3.

Лабораторні дослідження

 

Травень 2018

2703,86

Всього:

2703,86грн.

4.

Поточний ремонт та заміна картриджів водопостачання

Поточний ремонт системи опалення

Гідравлічне вприскування

Червень 2018

5000,00

 

24909,19

4794,52

Всього:

34703,71грн.

5.

Перезарядка вогнегасників

Обстеження вентиляційних каналів

Розробка проекту протипожежної сигналізації

Вимірювання опору заземлення та ізоляції

Липень 2018

591,00

 

2276,26

29998,00

 

2200,00

 

Всього:

35065,26грн.

6.

Дослідження питної води

Виготовлення проектно кошторисної документації на обробку дерев’яних конструкцій

Обробка дерев’яних конструкцій

Серпень 2018

902,54

3637,00

 

7206,00

Всього:

11745,54грн.

7.

Курси по теплу

Вересень 2018

600,00

Всього:

600,00грн.

 

 

Всього:

88621,11грн.

КЕКВ 3110

Зміст роботи

Термін виконання 

Сума

1.

Витяжка на харчоблок

Липень 2018

25000,00грн.

 

У 2018 році батьки закладу приймали активну участь  у проекті «Громада своїми руками» «Тренажерна зала для малюків «Берізка»».

Висловлюємо слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам, міській владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

            Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування при 10,5  годинному перебуванні в КДНЗ.

Протягом навчального року у закладі перебувають діти пільгового контингенту. Всього таких 39дітей.

Для виявлення дітей пільгового контингенту двічі на рік проводиться соціальне опитування батьків для складання соціального паспорта КДНЗ.

Від   батьківської   плати   за   харчування   дітей   пільгових категорій звільнені:

- діти, позбавлені батьківського піклування -2дитини

- діти,   які   потребують   корекції   розумового   та фізичного розвитку  - 15 дітей

 - діти-інваліди -3 дітей

- діти із малозабезпечених сімей – згідно довідок           

50% плати за харчування  діти , батьки яких мають статус учасників бойових дій, ветеранів війни -7 дітей

7.Медичне обслуговування вихованців дитячого садка.

Оздоровча робота – це один з основних напрямків діяльності нашого дошкільного закладу і займає чи не найголовніше місце у навчально-виховному процесі.

     Керуючись у своїй роботі девізом «Творимо здоров'я душі і тіла» наш колектив продовжує активно працювати над вивченням та впровадженням в практику здоров'язберігаючих технологій: пісочна терапія, кольоротерапія, фітболгімнастика, казкова фізкультура, казкотерапія.

В порівняні з минулим навчальним роком захворюваність дітей в відсотковому відношенні виглядає таким чином:

Відсоток захворюваності дітей дещо збільшився восени у зв’язку з захворюваністю на ГРЗ та вітряну оспу.

                   Захворюваність дітей у відсотковому відношенні(%)

Місяці

Ранній вік

Мол.гр.

Сер.гр.

Ст.гр.

гр.ЗПР

вересень

18,1

7,7

9,9

2,7

8,3

жовтень

27,0

11,1

4,1

4,6

4

листопад

18,1

8,7

5,1

8,1

4,8

грудень

22,0

7,6

9,6

12,4

8,2

січень

12,1

3,2

4,4

1,8

0%

лютий

4,1

1,6

2,8

3,1

2,3

березень

6,5

4,5

4,5

3,9

1,8

квітень

2,7

10,2

3,9

8,8

3,5

травень

3,5

3,8

5,9

1,1

12

За рік

12,6

6,4

5,5

5,1

4,9

           

8.Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці,  пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по КДНЗ. 

Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму під час освітнього процесу, за звітний період зареєстровано не було.

9.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діє піклувальна рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені Правила для батьків

 Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Вважаємо, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник та працівники  підзвітні, насамперед, саме їм.

 10. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.  

Організація роботи зі зверненням громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача.

з/п

Тематика порушених питань

 

2017-2018н.р.

1

Працевлаштування

6

2

оформлення дитини до ДНЗ

10

3

правові питання

1

4

збереження місця, переведення до ДНЗ

8

5

Оплата за харчування, відвідування ДНЗ

2

 

ВСЬОГО

27

  Проблеми, з якими звертаються до керівника :  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу, з правових питань.  На особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   КДНЗ.

 

ЗВІТ

на методичній раді міста

керівника  КДНЗ «Берізка» 

Скарбо Наталі Михайлівни

« Виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності" за 2017р.

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституція України

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про дошкільну освіту»

- Положення про дошкільний навчальний заклад

- Базовий компонент  дошкільної освіти України

- Закон України «Про охорону праці»

- Закон України «Про цивільну оборону»

- Закон України «Про дорожній рух»

- Закон України «Про відпустки»

- Статут у КДНЗ

- Програма розвитку КДНЗ на 2016-2021 роки

- Річний план роботи

            Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

            Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач,  згідно із повноваженнями, закріпленими  Статутом ДНЗ.

Свою діяльність на посаді завідувача розпочала 15 липня 2016року.

1.Загальна характеристика

      КДНЗ знаходиться у комунальній власності Першотравенської міської ради  з 2006 року.

Наш дошкільний заклад засновано у 1967 році. Працює на п’ятиденному робочому тижні, з 10,5-ти годинним режимом роботи. Щоденний графік роботи з  7.00 год. до 17.30 год.

     Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період.

  Склад вихованців

     Ліцензійний обсяг-185місць для дітей від 2 до 6 (7) років.    

У 2016/2017 навчальному році укомплектовано 10 груп:

- 3 групи –  для дітей раннього віку;

- 7 груп для дітей дошкільного віку, з них 1 спеціалізована група для дітей з особливими потребами;

      На даний час в закладі виховується 210 дітей. (мережа)    

 2. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

      Кадрове забезпечення

Трудовий колектив дошкільного навчального закладу  налічує

58 працівників, з них:

 • педагогічних  працівників - 26;
 • обслуговуючий персонал – 32

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

  Якісний склад педагогічного колективу на звітний період складає:

 • Освіта повна вища педагогічна -   14 осіб.
 • Бакалавр –  3 особи.
 • Молодший спеціаліст – 9 осіб

    Розподіл працівників за кваліфікаційними категоріями:

 • Вища категорія – 0 педагогічних працівників
 • I категорія – 4 педагогічних працівника
 • II категорія – 5 педагогічних працівника
 • Спеціаліст – 4 педагогічних працівника
 • 11 тарифний розряд – 8 педагогічних працівників.
 • 10 тарифний розряд – 6 педагогічних працівників.

     Педагогічне звання мають:

 • «вихователь-методист» - Александрова Н.Г.

      За стажем роботи працівники розподіляються таким чином:

Педагогічні працівники:  

До 3 років – 4 особи;           

До 10 років - 9 осіб;           

10-15 років – 9 осіб;           

             20-25 років – 4 особи;

Велике значення для підвищення професійної майстерності та розвитку творчості педагогів мало планомірне проведення курсової перепідготовки та атестації, які здійснюються згідно з перспективним планом.    

3. Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо процесу з навчального на розвивальний.

Слід відмітити, що  колектив ДНЗ  активно  реалізує  науково-методичну проблему на 3 етапі «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», впроваджуючи в освітній процес  новітні педагогічні технології:

 1. Технологія фізичного виховання дітей дошкільного віку педагога – новатора М.М.Єфименка «Театр фізичного виховання», «Горизонтальний пластичний балет».
 2. Інноваційна технологія «Сендплей» «Чудеса на піску».
 3. Вивчення авторської методики Шелестової Л.В. за посібниками «Вчимося читати», «Казковий світ у картинах художників»

4.Організація різних форм виховної роботи.

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільного навчального закладу педагогічний колектив визначив для роботи такі пріоритетні завдання:

 1. Продовжити роботу з національно - патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.
 2. Вдосконалити  роботу по збереженню фізичного, психічного здоров’я, соціалізація  дітей з особливими освітніми потребами  
 3. Впровадження інноваційних технологій у практику роботи дошкільного навчального.
 4. Створювати  фундамент успішності дошкільної освіти з питань наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нової української школи».

Основною формою організаційної роботи залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

Згідно річного плану в закладі протягом року організовано і проведено багато методичних заходів, а саме:

 1. Семінар – практикум за участю Л.В.Шелестовою «Казковий світ у картинах художників»
 2. Семінар – практикум за участю доктора педагогічних наук М.М.Єфименко «Казкова фізкультура для дошкільників».

                3. «Мнемотехніка технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти»       

     Діяльність педагогічного колективу закладу спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.

     В дитячому садку організовано роботу гуртків: театрального «Театральний дивосвіт», «Маленькі чарівники» художнє експериментування, «Чарівне ліплення» образотворча діяльність, «Вмілі рученята» виготовлення поробок з природного матеріалу, «Чарівний аркуш», «Зернятко» ознайомлення з народними традиціями Петриківського розпис, «Чарівна ракетка» ознайомлення з тенісом.   

5.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

            Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази КДНЗ.

За 2016/2017 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за рахунок благодійної допомоги батьків було здійснено ряд заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, а саме:

Зміст роботи

Термін виконання 

Сума

1.

Придбання :

Килимова доріжка

Двері на харчоблок

Металопластікове вікно гр.№ 4

 

Березень 2017

Жовтень 2017

 

12.008 грн.

2.

Ремонт  системи водопостачання в ізоляторі

Лютий 2017

500 грн.

3.

Ремонт  коридору (шпалери, фарба, плінтус, цемент)

Липень – серпень 2017

5873 грн.

4.

Прочистка каналізації

Березень 2017р

147 грн.

 

 

Всього:

18528 грн.

Варто відмітити, що міська рада та міський відділ освіти   докладають усіх зусиль до матеріального забезпечення закладу: 

Зміст роботи

 Термін виконання

Сума

1.

Санітарна обрізка дерев

Січень 2017

20986грн.

2.

Електронні ваги на харчоблок

Лютий 2017

1900грн.

3.

Лампи світлодіодні,

миючі засоби

Березень 2017

1970грн.

4352грн.

4.

Вапно, пісок

Квітень 2017

1848грн.

5.

Ремонт водопостачання

Травень 2017

4640грн.

6.

Повірка манометрів, заміна фільтрів води, заміри опору ізоляції.

Придбання вогнегасника

Мийки на харчоблок

Видалення аварійного дерева

Червень 2017

6386грн.

321грн.

5000грн.

1445грн.

7.

Ремонт системи опалення

Прочистка системи вентиляції, перезарядка вогнегасників, дослідження води.

Линолеум у гр.№10

Липень 2017

17697грн.

3435грн.

8079грн.

8.

Ванна на харчоблок

Вересень 2017

3000грн

9.

Миючі засоби, офісний папір А-4

Господарчий інвентар

Листопад 2017

Грудень 2017

ВСЬОГО

5537грн.

 

1579грн.

88.175 грн.


У 2016 році батьки закладу приймали активну участь  у проекті «Місто своїми руками» по утепленню фасаду та ремонту спальної кімнати.

Висловлюємо слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам, міській владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

            Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування при 10,5  годинному перебуванні в КДНЗ.

Протягом навчального року у закладі перебувають діти пільгового контингенту. Всього таких 39дітей.

Для виявлення дітей пільгового контингенту двічі на рік проводиться соціальне опитування батьків для складання соціального паспорта КДНЗ.

Від   батьківської   плати   за   харчування   дітей   пільгових категорій звільнені:

- діти, позбавлені батьківського піклування -1дитина

- діти,   які   потребують   корекції   розумового   та фізичного розвитку  - 15 дітей

 - діти-інваліди -3 дітей

- діти із малозабезпечених сімей – згідно довідок           

50% плати за харчування  діти , батьки яких мають статус учасників бойових дій, ветеранів війни -7 дітей

7.Медичне обслуговування вихованців дитячого садка.

Оздоровча робота – це один з основних напрямків діяльності нашого дошкільного закладу і займає чи не найголовніше місце у навчально-виховному процесі.

     Керуючись у своїй роботі девізом «Творимо здоров'я душі і тіла» наш колектив продовжує активно працювати над вивченням та впровадженням в практику здоров'язберігаючих технологій: пісочна терапія, кольоротерапія, фітболгімнастика, казкова фізкультура, казкотерапія.

В порівняні з минулим навчальним роком захворюваність дітей в відсотковому відношенні виглядає таким чином:

Відсоток захворюваності дітей дещо збільшився восени у зв’язку з захворюваністю на ГРЗ та вітряну оспу.

                   Захворюваність дітей у відсотковому відношенні(%)

Місяці

Ранній вік

Мол.гр.

Сер.гр.

Ст.гр.

гр.ЗПР

вересень

18,1

7,7

9,9

2,7

8,3

жовтень

27,0

11,1

4,1

4,6

4

листопад

18,1

8,7

5,1

8,1

4,8

грудень

22,0

7,6

9,6

12,4

8,2

січень

12,1

3,2

4,4

1,8

0%

лютий

4,1

1,6

2,8

3,1

2,3

березень

6,5

4,5

4,5

3,9

1,8

квітень

2,7

10,2

3,9

8,8

3,5

травень

3,5

3,8

5,9

1,1

12

За рік

12,6

6,4

5,5

5,1

4,9          


8.Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці,  пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по КДНЗ. 

Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму під час освітнього процесу, за звітний період зареєстровано не було.

9.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діє піклувальна рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені Правила для батьків

 Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю.

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Вважаємо, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник та працівники  підзвітні, насамперед, саме їм.

 10. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.  

Організація роботи зі зверненням громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача.

з/п

Тематика порушених питань

 

2017

1

Працевлаштування

7

2

оформлення дитини до ДНЗ

4

3

правові питання

1

4

збереження місця, переведення до ДНЗ

3

5

Оплата за харчування, відвідування ДНЗ

2

 

ВСЬОГО

17

  Проблеми, з якими звертаються до керівника :  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу, з правових питань.  На особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   КДНЗ.

            І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формулювання очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ДНЗ та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом,   розумієш - дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення в відповідно до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БЕРІЗКА»

 

       ЩОРІЧНИЙ  ЗВІТ  КЕРІВНИКА

ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

  «Берізка»

ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

за  2016/2017 навчальний рік


 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                 Підготувала:   завідувач КДНЗ «Берізка»

                                СКАРБО Н.М.

 (Слайд 1-4)  Дитячий садок – це милі, добрі, розумні, веселі, галасливі, чудові діти. Все що ми робимо – це заради них, заради того, щоб вони росли і розвивалися.

(Слайд  5)  Дитячий садок – це батьки. Вони головні помічники в нашій роботі і ми їм за це дуже вдячна.

(Слайд  6-10)  Дитячий садок – це співробітники. Найпрацьовитіші, творчі, все вміють, які вболівають за все душею, люблячі люди.

(Слайд  11)  Дитячий садок – це сім’я. І як в будь-якій дружній родині у нас є свої традиції.

(Слайд  12)  Дитячий садок – це унікальна система, яка забезпечує догляд, нагляд, харчування, виховання та оздоровлення. Жодна система не виконує стільки функцій одночасно.

(Слайд  13)  Дитячий садок – це живий організм, який дихає, відчуває, радіє, засмучується. У нього є своє ім’я – «Берізка». Саме так називається наш дитячий садок. Ми намагаємося проникнути в кожне дитяче серце, поселити в ньому радість, любов, доброту.

 

Шановні присутні!

      Ось і закінчився 2016/2017 навчальний рік. Для усіх працівників він був дуже  відповідальним,  але плідним та ефективним.

      Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність керівника на посаді.

      (Слайд 14) Відповідно до статті 20 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД , НАЦІОНАЛЬНОЇ  ДОКТРИНИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ,  НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ від 28.01.2005 р. № 55  «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»,  НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 23.03.05 р. № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої i демократичної державно - громадської системи сьогодні проводяться звітні збори про діяльність керівника в присутності педагогічного колективу, батьківського комітету.

     

(Слайд 15) Ocновні завдання сьогоднішніх зборів :

1.  Забезпечення прозорості, відкритості i демократичності управління дошкільним закладом;

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання кер1вниками навчальних закладів відповідних  рішень у сфері управління навчальним закладом.

      (Слайд 16) Основним напрямком роботи ДНЗ, відповідно до Положения про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), єстворення належних умов для забезпечення piвнoro доступу до якісної освіти. Зміст дошкільноі освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», ПРОГРАМИ «Віконечко» навчально - методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. З метою своєчасного виявлення, шдтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та зд1бностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за пріоритетним напрямом: фізкультурно – оздоровчим та здійснює інноваційну діяльність за методикою Л.В. Шелестової «Розвивальне читання».

      (Слайд17) Загальна характеристика

      КДНЗ знаходиться у комунальній власності Першотравенської міської ради  з 2006 року.

Наш дошкільний заклад засновано у 1967 році. Працює на п’ятиденному робочому тижні, з 10,5-ти годинним режимом роботи. Щоденний графік роботи з  7.00 год. до 17.30 год.

     Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період.

      (Слайд 18) Склад вихованців

     За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 200 місць для дітей від 2 до 6 (7) років. Групи комплектуються переважно у квітні-травні місяці.

     У 2016/2017 навчальному році укомплектовано 10 груп:

- 3 групи –  для дітей раннього віку;

- 7 груп для дітей дошкільного віку, з них 1 спеціалізована група для дітей з особливими потребами;

      В закладі виховується 197 дітей.                     

      (Слайд19) Кадрове забезпечення

Трудовий колектив дошкільного навчального закладу  у 2016-2017н.р.налічував

57 працівників, з них:

•      педагогічних  працівників - 25;

•      обслуговуючий персонал – 32

 

           (Слайд 20)  Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», у ДНЗ працевлаштовуються  на роботу тільки педагоги, які мають відповідну повну вищу, базову або неповну вищу педагогічну освіту. Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

      Підбір і розстановка кадрів має велике значення як у роботі з дітьми так і в роботі колективу в цілому. При комплектації груп педагогічними працівниками намагаємось враховувати психологічну сумісність педагогів, рівень їх професіоналізму, досвід роботи, ділові якості.  

       Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку навчального року. Адміністрація нашого ДНЗ диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

      Виходячи з підбору кадрів, можемо зробити висновок, що в нашому ДНЗ є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог.

      Ми, вважаємо, що специфічна особливість педагогічного колективу ДНЗ полягає в єдності майстерності висококваліфікованих вихователів і перспективних молодих спеціалістів, об'єднанні зусиль педагогічного та обслуговуючого персоналу в розвитку дитини.

      (Слайд 21) Якісний склад педагогічного колективу на звітний період складає:

ü  Освіта повна вища педагогічна -   13 осіб.

ü  Бакалавр –  3 особи.

ü  Молодший спеціаліст – 9 осіб

 

       (Слайд22) Розподіл працівників за кваліфікаційними категоріями:

–     Вища категорія – 0 педагогічних працівників

–     I категорія – 4 педагогічних працівника

–     II категорія – 5 педагогічних працівника

–     Спеціаліст – 3 педагогічних працівника

–     11 тарифний розряд – 8 педагогічних працівників.

–     10 тарифний розряд – 6 педагогічних працівників.

 

      (Слайд 23) Педагогічне звання мають:

Ø  «вихователь-методист» - Александрова Н.Г.

      (Слайд 24) За стажем роботи працівники розподіляються таким чином:

Педагогічні працівники:  

До 3 років – 4 особи;         

До 10 років - 8 осіб;

10-15 років – 9 осіб;           

20-25 років – 4 особи;

      (Слайд25) Атестація

     Адміністрацією закладу створені всі умови, які сприяють росту та удосконаленню професійної майстерності педагогів. Велике значення для підвищення професійної майстерності та розвитку творчості педагогів мало планомірне проведення курсової перепідготовки та атестації.

     Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2076 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі педагоги: Алєєва Ю.М.., Пахомова С.В., Логвенкова О.В., Горобець Н.І., Передирій К.Ю., Пугаченко В.В., Лотоцька О.М. (28 %  від кількості працюючих педагогів у закладі). Педагоги виконали план теоретичних та практичних модулів, поділилися досвідом своєї роботи.

      Атестація педагогів також здійснювалась згідно з перспективним планом. У звітньому році було атестовано три педагогічних працівника:

1.      Лазаренко Г.В., музичний керівник  відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

2.      Александрова Н.Г., вихователь відповідає займаній посаді, встановлено одинадцятий тарифний розряд.

3.      Бубнова Д.О., вихователь відповідає займаній посаді, встановлено десятий тарифний розряд.

     У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вихователів шляхом відвідування занять, режимних моментів, свят і розваг, заходів з батьківською громадськістю, анкетування з визначенням рейтингу серед колег та батьків; педагоги провели відкриті заходи, на яких були присутні члени атестаційної комісії закладу:

1.      Інтегроване заняття в молодшій групі «І у полі і у лузі ми природі вірні друзі» (вихователь Бубнова Д.О. )

2.      Інтегроване заняття в старшій групі «МайстерШеф» (вихователь Александрова Н.Г.)

3.      Свято-розвага з батьками «Супертатусь – 2016 » (музичний керівник Лазаренко Г.В.)

     Переглянувши запропоновані заходи, переконалися в тому, що педагоги закладу відкриті інноваціями та вміють застосовувати сучасні методи й засоби освіти дошкільників, з відповідальністю і творчістю відносилися до своєї роботи, вміло поєднуючи традиційні методи й форми навчання з інноваційними технологіями. Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

     Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

      

      (Слайд 26) Діяльність дошкільного навчального закладу регламентована

 - Планом   роботи   на   навчальний   рік,   який   тривав   з   01.09.2016   по 31.05.2017 року;

- Планом на оздоровчий період з 01.06.2016 по 31.08.2017 року;

- Статутом    дошкільного    закладу.

       (Слайд27) Педагогічний колектив в минулому навчальному році спрямував свої зусилля на:

•      Спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6(7) років перед вступом до школи.

•       Організація роботи педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами,  дітьми і батьками.

•      Активізація роботи з патріотичного виховання дошкільників, поглиблення роботи з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, в тому числі засобами сюжетно-рольової гри.

•      Продовження роботи з організації тісної взаємодії сім’ї та КДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

•      Поглиблення роботи з пізнавального розвитку дошкільників через освітню лінію «Дитина у природному довкіллі».

•      На результативність впровадження у життя цих річних задач вплинула перш за все:

•      чітка робота вихователів з перспективного планування;

•      системна робота з організації освітнього процесу;

•      налагодження тісних партнерських стосунків з батьками вихованців;

•      різні форми роботи з самоосвіти усіх педагогів;

•      планомірна робота з покращення матеріальної бази дошкільного закладу.

 

      (Слайд 28-30) Методична робота

      В методичній роботі дошкільного закладу брали участь всі педагогічні працівники. Методична робота сприяла розвитку творчої ініціативи та була   спрямована     на           підвищення     якості     освітньо-виховного процесу під керівництвом вихователя-методиста Алєєвої Ю.М. Результатом є те, що вихователі використовують технології розвивального навчання, інтерактивні методи. Педагоги мають  свої власні надбання, ними ділилися під час проведення семінарів-практикумів, консультацій і т.д. Впровадження активних форм роботи з педкадрами сприяє впливу творчої ініціативи педагогів, удосконаленню вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

      На належному рівні здійснюється підготовка до навчання дітей у школі. Моніторинг дітей шестирічного віку показав, що старші дошкільники підготовлені до школи та мають адекватну самооцінку, сформовану інтелектуальну, емоційно-вольову сферу.

            Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Протягом навчального року педагогами ДНЗ вивчались:

1.    Технологія фізичного виховання дітей дошкільного віку педагога – новатора М.М.Єфименка «Театр фізичного виховання», «Горизонтальний пластичний балет».

2.    Інноваційна технологія «Сендплей» «Чудеса на піску».

3.    Методики використання схем – моделей для навчання дітей описовим розповідям.

4.    Вивчення спадщини В.Сухомлинського, Софії Русової.

5.    Вивчення технологія Шелестової Л.В. «Вчимося читати».

6.    Технологія ТРВЗ.

7.    Вивчення та використання ІКТ.

Згідно річного плану в закладі протягом року організовано і проведено багато методичних заходів, а саме:

1.     Теоретичний семінар: «Визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

2.     Семінар – практикум «Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів».

3.     Семінар « Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості.»

4.     Інтерактивний семінар «Методичний фрістайл» - розвиваємо професійну мобільність педагогів.

5.     Семінар-практикум «Збереження психічного здоров’я педпрацівників»

Консультації:

1.  «Створення умов для кращої соціалізації дітей дошкільного віку в сімї і ДНЗ».

2.  «Театралізована діяльність дітей в саду».

3.  Консультація «Насильство в сімї. Шляхи запобігання».

4.  «Патріотизм плекається в родині».

5.  Теоретична консультація «Соціально-економічній освіті – новий подих».

6.  «Народознавство як засіб духовно-морального виховання».

7.  «Стрес – шлях його подолання»

8. «Стежина здоров’я»

    Майстер-класи:

                1. «Мнемотехніка:технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти»

                2. «Спостережливий вихователь – який він?»

                3. «Хай вогник творчості яскраво сяє».

                4. «Ефективні методи оздоровлення дошкільників».

                5. «Сучасний підхід до фізичного зміцнення дошкільників»

     Діяльність педагогічного колективу закладу спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Брали  активну участь у міському конкурсі «Найкращий методичний кабінет», «Кращий блог КДНЗ», «Найкращий сайт КДНЗ», «Вишиванка », «Джерело батьківських знань». У закладі пройшов конкурс «Найкраща годівничка» батьки, діти та вихователі груп були відзначені грамотами. Діти старшої групи були учасникамив спортивних змаганнях «Олімпійські ігри» де здобули 3 місце. 

     В дитячому садку організовано роботу гуртків: театрального «Театральний дивосвіт», «Маленькі чарівники» художнє експериментування, «Чарівне ліплення» образотворча діяльність, «Вмілі рученята» виготовлення поробок з природного матеріалу, «Чарівний аркуш», «Зернятко» ознайомлення з народними традиціями Петриківського розпис, «Чарівна ракетка» ознайомлення з тенісом.

     Впродовж року педагогічні працівники відвідували міські відкриті заходи, брали участь у дискусіях, обговореннях загальних педагогічних проблем на методоб’єднаннях міста.

     План заходів щодо організації методичної роботи у дошкільному навчальному закладі протягом 2016-2017 н.р. був виконаний.

Продовжуючи роботу над реалізацією змісту БКДО , програми навчання і виховання дітей старшого віку «Впевнений старт»,  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція), програми розвитку для дітей із затримкою психічного розвитку «Віконечко», враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільного навчального закладу педагогічний колектив визначив такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік  на третьому  етапі обласної методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», а саме:

1.      Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

2.      Продовжити роботу з національно - патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.

3.      Вдосконалити  роботу із збереженням фізичного, психічного, соціального розвитку дітей з особливими потребами  у формуванні здорової, життєздатної, компетентної особистості.

4.      Продовжити роботу з економічної освіти дошкільників, розвитку пізнавальних процесів на основі громадянської освіти в умовах керованого навчально-виховного процесу, як шлях до соціалізації.

5.      Впровадження інноваційних технологій у практику роботи дошкільного навчального.

6.      Систематизувати роботу з організації тісної взаємодії сім'ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

7.      Створювати  фундамент успішності дошкільної освіти з питань наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нової української школи».

 

Дошкільний заклад спрямовує освітній процес на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту дошкільної освіти, чинних програм розвитку дитини.

 

                  (Слайд 31) Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. На належному piвні виконувалося медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі протягом 2016/2017 навчальному році, що здійснювалось на безоплатній основі медичними працівниками МЕЛЬНИЧУКО.А., Казанцевою О.С., які входять до штату закладу, систематично проводилися обов'язкові медичні огляди дітей перед профілактичними щепленнями, згідно з календарем щеплень, надавали невідкладну медичну допомогу . Виконували ocновні обов'язки - це моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, організовували медичні огляди працівників закладу. Також здійснювали контроль за організацією та якістю харчування, дотримування  режиму навчально - виховної діяльності, навчального навантаження, контролювали виконання санітарно – гігієнічного  та  протиепідемічного  режиму, проведення caнітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.  Медична служба закладу ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно-профілактичної роботи.

Оздоровча робота – це один з основних напрямків діяльності нашого дошкільного закладу і займає чи не найголовніше місце у навчально-виховному процесі.

     Керуючись у своїй роботі девізом «Творимо здоров'я душі і тіла» наш колектив продовжує активно працювати над вивченням та впровадженням в практику здоров'язберігаючих технологій: пісочна терапія, кольоротерапія, фітболгімнастика, казкова фізкультура, казко терапія. В цьому році педколектив закладу прийняв участь в заходах акції «16 днів проти насильства», «Зелена хвиля», в тренувальній евакуації «Під час пожежі». Всі заходи для дітей і їх батьків були спрямовані на збереження та зміцнення психічного і фізичного здоров'я дошкільнят.

     Кожну третю п’ятницю місяця планується і проводиться День здоров'я. Велику радість і емоційний заряд приносить дітям участь у спортивних розвагах і змаганнях. В рамках проведення Всеукраїнського Олімпійського дня в дитячому садку проведено ряд заходів: тематичне заняття «В світі спорту», екскурсія в ДШЮС, спортивне свято «Малі Олімпійські ігри».

Всі форми оздоровчої роботи тісно переплітаються з режимними моментами і проводяться в системі: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, прогулянки, піші переходи, загартування, спортивні розваги.

     Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань. У системі здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих карточках. Медична сестра закладу систематично знімає антропометричні дані і вихователі ознайомлюють з ними батьків.

Порівняльний аналіз ваги і зросту дітей

 

Вікові групи

 

Вага

Зріст

Вага

Зріст

Вересень 2016

Вересень 2016

Травень 2017

Травень 2017

Ранній вік

13кг

91см

14,8кг

95,3см

Молодший

14,9кг

105см

16,3кг

106,4см

Середній

16,8кг

107см

17,9кг

111,9см

Старший

20,6кг

115,5см

22,8кг

120см

 

В середньому за 9 місяців діти набрали у вазі 2,3 кг. І підросли на 7,4 см.

 

Захворюваність дітей у відсотковому відношенні(%)

Місяці

Ранній вік

Мол.гр.

Сер.гр.

Ст.гр.

гр.ЗПР

вересень

18,1

7,7

9,9

2,7

8,3

жовтень

27,0

11,1

4,1

4,6

4

листопад

18,1

8,7

5,1

8,1

4,8

грудень

22,0

7,6

9,6

12,4

8,2

січень

12,1

3,2

4,4

1,8

0%

лютий

4,1

1,6

2,8

3,1

2,3

березень

6,5

4,5

4,5

3,9

1,8

квітень

2,7

10,2

3,9

8,8

3,5

травень

3,5

3,8

5,9

1,1

12

За рік

12,6

6,4

5,5

5,1

4,9

 

В порівняні з минулим навчальним роком захворюваність дітей в відсотковому відношенні виглядає таким чином:

Показники %

2015-2016р.

2016-2017р.

Вересень

9,5%

9,5%

Травень

3,4%

5,2%

 

Відсоток захворюваності дітей дещо збільшився восени у зв’язку з захворюваністю на ГРЗ і зменшився навесні.

  (Слайд 32) З січня 2016 року харчування дітей оплачується за рахунок коштів батьків у розмірі 70% від вартості харчування дитини на день, яка становить 14 гривень для дітей раннього віку та 18 гривень для дітей дошкільного віку.

 

          (Слайд 33-46)      За 2016/2017 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за рахунок благодійної допомоги батьків було здійснено ряд заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, а саме:

КДНЗ «Берізка»

Звіт батьківських комітетів груп

про витрати благодійних внесків

за червень 2017-серпень 2017 рр. на потреби груп

група

з/п

Перелік придбаного, виконаної роботи

Сума, грн

Група № 1

1.

Поточний ремонт (фарба, пензлі)

300грн

 

2.

Кран 165грн.

 

 

 

Всього отримано :

465грн.

 

 

Витрачено :

465грн.

 

 

Залишок  на 01.09.2017:

0грн.

Група № 2

 

 

 

 

1.

Поточний ремонт (фарба, пензлі)

540грн

 

 

Всього отримано :

540грн.

 

 

Витрачено:

540грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017::

0грн.

 

 

 

 

Група № 3

1.

Канцтовари

60грн.

 

2.

Іграшки для ігор з піском

100грн.

 

3.

Миючі засоби

60грн.

 

 

Всього отримано :

1220грн.

 

 

Витрачено:

220грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

1000грн.

 

 

 

 

Група № 4

 

Всього отримано :

0грн.

 

 

Витрачено:

0грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

0грн.

 

 

 

 

Група №5

 

 

 

 

1.

Поточний ремонт (фарба, пензлі, лак)

805грн

 

2.

Сітка на двері балкон

390 грн.

 

3.

Тюль у спальну кімнату

2042грн.

 

4.

Дидактичний матеріал

240грн.

 

5.

Свята та розваги

30грн.

 

6.

Різне

209грн.

 

 

 

 

 

 

Всього отримано :

4023грн.

 

 

Витрачено:

3716грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

307грн.

 

 

 

 

Група №6

 

 

 

 

1.

Канцтовари

150грн.

 

2.

Поточний ремонт (фарба, пензлі)

307грн.

 

 

Всього отримано :

800грн.

 

 

Витрачено:

457грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

343грн.

 

 

 

 

Група №7

 

 

 

 

1.

Ремонт спальної кімнати

4119грн.

 

2.

Сушили для посуду

260грн.

 

3.

Канцтовари

187грн.

 

4.

Дошка для нарізання хліба

20грн.

 

5.

Клейонка на стіл

30 грн.

 

 

Всього отримано :

4950грн.

 

 

Витрачено:

4616грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

334грн.

 

 

 

 

Група №8

 

 

 

 

1.

Ремонт спальної кімнати

1637грн.

 

2.

Тюль у спальну кімнату

2422грн.

 

 

Всього отримано :

4059грн.

 

 

Витрачено:

4059грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

0грн.

 

 

 

 

Група №9

 

 

 

 

1.

Канцтовари

171грн.

 

2.

Миючі засоби

242грн.

 

3.

Поточний ремонт (фарбування)

447грн.

 

4.

Альбоми Петриківка

540грн.

 

5.

Посуд

599грн.

 

 

Всього отримано :

2110грн.

 

 

Витрачено:

1999грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

110грн.

 

 

 

 

Група №10

 

 

 

 

1.

Ремонт підлоги в груповій кімнаті

527грн.

 

 

 

 

 

 

Всього отримано :

672грн.

 

 

Витрачено:

527грн.

 

 

Залишок на 01.09.2017:

145грн.

 

 

 

 

Інформація щодо отриманих та витрачених коштів піклувальною радою  КДНЗ «Берізка» за 2016- 2017н.р.

 

Батьківські внески за вересень 2016р. – серпень 2017р.  +                       10220грн.

Батьківські внески новоприбулих дітей груп раннього віку              9900грн.

Разом                                                                                                             20.120грн.

Використано за 2016- 2017н.р.                                                                   18.528грн.

Залишок на 01.11.2017р.                                                                           1592грн.

 

Зміст роботи

Термін виконання 

Сума

1

Ремонт  системи водопостачання в ізоляторі

02.02.2017р.

500грн.

2

Прочистка каналізації

Березень 2017р

147грн.

3

Придбання квітів до свята 8 Березня

Березень 2017р.

440грн.

4.

Килимова доріжка

Березень 2017р.

4248грн.

5.

Придбання крана

Квітень 2017р.

500грн.

6.

Ремонт  коридору (шпалери, фарба, плінтус, цемент)

Липень – серпень 2017р.

5873грн.

7

Придбання канцтоварів

Липень 2017

420грн.

8.

Придбання та установка двері на харчоблок

Вересень 2017

4900

9.

Металопластікове вікно гр.№ 4

Жовтень 2017

1500грн.

 

 

Всього:

18528грн.

 

   (Слайд 47-52) ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 Грудень 2016р. -20.986грн (ОБРІЗКА ДЕРЕВ)

 Січень  2017р. -0грн.

Лютий 2017р.  -1900грн. (електронні ваги на харчоблок)

Березень 2017р. -1970грн. (лампи світлодіодні)

                         4352грн. (миючі засоби)

Квітень 2017р. – 598грн. (вапно)

Травень 2017р. -4640,33грн. (ремонт водопостачання)

-          1250грн. (пісок)

Червень 2017р. – 172грн. (повірка монометрів)

-          4500грн. (заміна фільтру води)

-          3112грн. (господарчі товари)

-          1714грн. (заміри опору ізоляції)

-          321,30 грн. (придбання вогнегасника)

-          5000грн. (мийки в харчоблок)

-          1445грн. (видалення аварійного дерева)

Липень 2017р. – 17.697грн. (ремонт системи опалення )

-          1980грн. (прочистка системи вентиляції)

-          810грн. (перезарядка вогнегасників)

-          8079грн. (лінолеум гр. №10)

-          645грн. (мікробіологічні дослідження води)

Серпень 2017р.- 624 грн. (папір А-4)

Вересень 2017р. -3000грн. (ванна на харчоблок)

Всього за січень2017-вересень 2017р. - 63.809грн.

 

(Слайди 53)  Нашому дошкільному навчальному закладу вже 50 років. Це вимагає постійного забезпечення матеріально-технічної бази закладу. Це питання постійно в роботі та залишається одним із основних на новий 2017/2018 навчальний рік. Щодо заходів по підготовці роботи дошкільного навчального закладу до оздоровчого періоду  2017 року та нового 2017/2018 навчального року  хотілося  б зупинитись на планових ремонтних роботах, з метою зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ, а саме:  

 (Слайд54)

•      Капітальний ремонт гарячого цеху харчоблока, капітальний ремонт басейну та пральні

•      Облаштування фасаду будівлі дошкільного навчального закладу (при надходження позабюджетних коштів).

•      Частковий ремонт асфальтного покриття на території дошкільного навчального закладу (при надходження позабюджетних коштів).

•      Залишається проблемою заміна вікон та подальша реконструкція, ремонт, заміна сантехнічного обладнання; модернізація штучного освітлення; ремонт підлоги у дитячих альтанках вікових гр  групах.

(Слайд55)

І наприкінці хочу знову нагадати цитату В. Сухомлинського «Без наукового передбачення, без уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання перетворилося б у примітивний догляд, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Необхідно науково передбачати у цьому суть культур педагогічного процесу, і чим більше такого вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть».

Я щиро вдячна Всім за розуміння і підтримку, не байдужість до життя і проблем дошкільного навчального закладу.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом та батьками!!!