Наш заклад

1. Загальна характеристика закладу.

    Комунальний дошкільний навчальний заклад «Берізка розташований за адресою: 52800, Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ, вул. Чайковського, № 21, тел. – 7-26-03.

    Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад України ( далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 , іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

    Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний номер.

    Заклад розрахований на 200 місць.

    Групи комплектуються за віковими ознаками (від 2-х до 3-х років, від 3-х до 6-ти років).

    У дошкільному закладі функціонують групи : загального та компенсуючого розвитку, має групи з денним режимом перебування дітей.Наповнюваність груп встановлюється згідно Закону України «Про дошкільну освіту». Комунальний дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом дванадцяти або десяти з половиною годин.

    Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу у всіх вікових групах встановлюється відповідно до наказу завідувача за погодженням з міським відділом освіти ( з 7.00 до 17.30).

    У КДНЗ «Берізка» визначена українська мова навчання та виховання дітей. Навчально - виховний процес в дошкільному навчальному закладі здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», навчання і виховання дітей старшого віку «Впевнений старт», розвиток дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко» та іншими парціальними програмами, затвердженими МОН молоді та спорту України.

   Мета діяльності: збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, виховання любові до батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості, розвиток її творчих особливостей, набуття нею соціального досвіду.

    В дитячому закладі працюють гуртки, які є додатковою організаційною формою освітнього процесу і варіативною частиною БКДО: гурток з навчання гри у настільний теніс «Влучна ракетка», гурток з навчання дітей акторської майстерності «Театральний дивокрай», гурток художньо-естетичного розвитку «Маленькі чарівники», гурток з народознавства «Зернятко», гурток з вокалу «Співаночка».

2. Мережа груп

Вікова група Кількість груп № групи Кількість дітей
Від 2-х до 3-х років   3

№ 1

№ 2

№ 8

16

16

16

Від 3-х до 6-х років   6    
Друга молодша 2

№ 5

№ 6

23

22

Середня 2

№ 3

№ 7

23

22

Старша 2

№ 4

№ 9

24

23

Компенсуючого розвитку (різновікова) 1 № 10 15
Всього 10   194

 

3. Навантаження у групах

№ з/п Група Кількість занять на тиждень
1. Перша молодша група (3-й рік життя) 10
2. Друга молодша група (4-й рік життя) 11
3. Середня група (5-й рік життя) 12
4. Старша група (6-й рік життя) 15
5. Компенсуючого розвитку 12

4.Тривалість заняття:

  • для дітей раннього віку (3-й рік життя) – 1-2 заняття ( по дві підгрупи) на день тривалістю 10-15 хв.;
  • для дітей молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) – 1-2 заняття на день тривалістю 15-20 хв. ( 5-й рік життя) – 1-2 заняття на день тривалістю 20-25 хв.;
  •  для дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) – 2-3 заняття на день тривалістю 25-30 хв. (залежно твід типу заняття: інтегроване, комплексне + 5 хвилин)

5. Адміністрація КДНЗ «Берізка»

1. Скарбо Наталя Михайлівна - завідувач (24.07.1978) Освіта - вища. Спеціальність за дипломом - "Дефектологія. Логопедія". З 1997 р. -13р.07м 2016 - 2 міс.2.

2. Алєєва Юлія Михайлівна - вихователь-методист (23.03.1977) Освіта - вища. Спеціальність за дипломом - "Дошкільне виховання".  З 1997 р. - 19р.08м 2017 - 1 міс.6.