Досвід роботи закладу 2015-2017 н.р.

Досвід з організації просвіти батьків вихованців КДНЗ «Берізка»

Формування патріотичного виховання дітей та батьків вихованців

як важливої складової соціалізації нації

«Наша Батьківщина-велика родина»

(система роботи КДНЗ)

                                                                                                        В щасливу мить, в сумну годину,

                                                                      пізнавши суть життя до дна,

                                                                не вибирайте Батьківщину,
                                                              Вона, як мати, в нас одна.

Слова пісні М.Поплавського    

     Дошкільний вік є сприятливим періодом для розвитку патріотичних почуттів. Діти тільки починають осягати ці складні почуття,  які  формуються в процесі спілкування з оточуючим середовищем,  людьми,  організації з ними спільної діяльності.  Спрямовані на формування людських моральних якостей особистості:  любові, гідності і вірності, відданості батькам, залучення до джерел національної культури,  мови,  збереження природи рідного краю.

 Але як же виховати у найменших такі якості, як:

1)    повагу до  батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;

2)    патріотичну самосвідомість та громадянську відповідальність;

3)    готовність працювати для розквіту Батьківщини;

4)    повагу до Конституції, законів Української держави;

5)    досконале знання державної мови.

    Це ті п’ять задач,  за якими, дійсно, можна сформувати особистість, самодостатню й патріотично налаштовану дитину.

    Патріотизм кожної дитини починається з рідної домівки, домашнього вогнища. Але політичні зміни в нашій країні переконують, що існують значні труднощі в процесі педагогічного супроводу з патріотичного виховання з сім’єю. Щоб виявити  знання  батьків з патріотичного виховання дітей у дошкільному закладі, кожна вікова група провела батьківські збори на тему «Україна – моя Батьківщина». У ході зборів було проведено анкетування батьків (див. додаток 1), ігри, бесіди.

     Опрацювавши анкети ми побачили такі результати, що 30% батьків усвідомлюють роль сімейних традицій у вихованні дитини. Проте сучасні батьки (55%)  ще недооцінюють національні традиції як ефективний засіб непрямого впливу на розвиток особистості дитини, в деяких сім'ях (особливо сучасне покоління батьків), немає своїх традицій і сімейних свят. Тому подальшої уваги потребує питання щодо використання національних традицій, народного досвіду у вирішенні проблем соціально - морального виховання дітей в сім'ї, формування навичок взаємодії, організації спільної діяльності батьків і дітей. Позитивний вплив виховання на дитину значною мірою залежить від стосунків педагогів з батьками дитини. І саме від результатів такої співпраці залежить становлення й виховання дитини як особистості. «Патріотизм - серцевина людини, основа її активної позиції», - писав В.О.Сухомлинський.

    Щоб діти гармонійно  розвивалися, зростали не лише здоровими та розумними, а й ставали в майбутньому гідними громадянами нашої країни, батьки самі повинні постійно навчатися. Тому перед нашим педагогічним колективом ми поставили такі завдання, як інформування, надання їм певних знань.

   Перед нашою творчою групою до складу якої входили завідувач Скарбо Н.М., вихователь-методист Алєєва Ю.М., вихователі Тіщенко О.В., Васильєва В.В., Бутоліна М.О., Бубнова Д.О., Александрова Н.Г. та музичні керівники Лазаренко Г.В., Дуднікова О.В.  постало питання:

·        як залучити батьків наших вихованців до співпраці з вихователями дошкільного закладу з питань патріотичного виховання;

}·        як організувати  різноманіті заходи  за  участю батьків.

Тож ми розробили певні форми роботи для втілення нашого задуму.

Форми роботи з батьками

 

 

 

 

Наочно-письмові та наочно-інформаційні: Батьківські куточки;

Тематичні стенди;

Виставки;

Родинні розваги;

Домашні завдання;

Блог;

Сайт.

 

Групові:

Консультування;

Батьківські збори;

Майстер-класи;

Зустрічі з воїнами АТО.

 

Колективні:

Зустрічі за круглим столом;

Участь батьків у святах  та розвагах;

Спортивні змагання за участю батьків;

Засідання батьківського комітету.

 

Індивідуальні:

Анкетування; Співбесіди;

Консультації;

Телефонний зв'язок.

 

 

                                                                             

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мета перед сім'єю та дитячим садом  єдина -  виховати здорових, всебічно розвинених людей,  спрямованих  на досягнення вагомих результатів,  пріоритетом яких є виховання духовного потенціалу особистості.  А це в свою чергу є основою патріотичного виховання.

 Нами були окреслені основні завдання для педагогічного колективу:

1)  створити базу даних про наявні методики, технолії, та позитивний педагогічний досвід з даної проблеми;

2)    розробити форми роботи, в якій будуть поєднані найефективніші здобутки педагогіки та власні практичні напрацювання;

3)    впровадити ефективну систему роботи в практику кожного педагога закладу.

Важливим етапом у вирішенні поставлених завдань була реалізація міського проекту «Наша Батьківщина – велика родина»,  який передбачав практичну діяльність колективу в трьох напрямках:

1)  з педагогами;

2) з дітьми;

3) з громадськістю та батьками.

   Але щоб прищеплювати  любов до Батьківщини, ми почали залучати до цієї роботи батьків наших вихованців.

До Дня Незалежності України ми разом з батьками провели на спортивному майданчику спортивні  змагання команд «Козацькому роду нема переводу». На цьому святі позмагалися діти середніх та старших груп, батьки та  діти молодшої групи були глядачами. Після свята усі діти та гості покуштували козацької каші.

Мета заходу -  виховання у хлопчиків та дівчат глибоких і твердих національно патріотичних переконань, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості, ініціативності на теренах відновлених національних козацьких педагогічних традицій, виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління суверенної України на історично сформованих засадах козацького світогляду та здорового способу життя.