Методоб'єднання для вихователів

МО молодших груп ( 2015-2016 н.р.)

Пріоритетні напрямки роботи

Продовжуючи роботу над реалізацією змісту БКДО,  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», враховуючи досягнення і перспективи розвитку були визначені   такі пріоритетні завдання на 2015-2016 навчальний рік а саме:

1.     Спрямувати педагогічну діяльність на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку, прилучення дітей до народознавства.

2.     Підвищити рівень професійної компетентності педагогів у застосуванні різноманітних методів і прийомів розвиваючого навчання в контексті реалізації Базового компоненту дошкільної освіти України.

3.       Збагачувати знання педагогів про прийоми і методи формування духовно – моральних якостей дошкільників, підвищувати мотивацію щодо здійснення системи роботи з розвитку етичних уявлень дітей.

4.     Розвивати активність педагогів, аналітичні здібності, творчий потенціал.

5.     Сприяти накопиченню, формуванню та узагальненню власного позитивного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку педагогами міста.

 

ПРОБЛЕМА МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ

ГРУП    МОЛОДШОГО  ВІКУ

«Формування духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості вихованців».

Тематика засідань методичного об’єднання

№ з/п

Дата проведення

Тема засідання

 

Порядок денний

Форма проведення

Місце проведення

Виконавець

Відмітка про виконання

 1

вересень,

3т.

Національно-патріотичне виховання у становленні майбутнього громадянина

1. Вибір проблемних питань, обговорення та затвердження плану роботи міського методичного об’єднання вихователів дітей молодшого  віку

2. Національно-патріотичне виховання у нормативно-правовій базі.

3.Громадянське виховання у державних програмах розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

4.Розвивальне середовище: зміст та оснащення осередків національно-патріотичного виховання в групах дітей молодшого  віку.

Круглий стіл

КДНЗ «Берізка»

Керівник

м/ о

Скарбо Н.М.

 

 

 2

Листопад ,

Формування духовно – моральних якостей у дітей молодшого віку на заняттях ознайомлення з природою рідного краю

1. Комбіноване заняття з пріоритетом освітньої лінії БК «Дитина у природному довкіллі» «Пригоди в осінньому лісі».

2.Морально – етичні досліди за творами Василя Сухомлинського (добірка дослідів)

Відкритий перегляд

КДНЗ «Білочка»

Керівник

м/ о

Скарбо Н.М.

Вихователь

Богданова Н.М.

Члени м/ о

 

3

Березень.

4т.

«Інтегрований підхід до використання дитячого фольклору як засобу розвитку звукової культури мовлення».

1. Презентувати сучасні підходи щодо формування звукової культури мовлення засобами дитячого фольклору в інтегрованому просторі дошкільного навчального закладу.

2.Активізувати знання педагогів з питань формування у дошкільників звукової культури мовлення засобами дитячого фольклору;

3.З'ясувати ступінь підготовленості педагогів до реалізації завдань  мовленнєвого розвитку дітей і стимулювати їх до самоосвіти.

Інтерактивна гра

«Згадати все»

КДНЗ «Берізка» 

 Керівник

м/ о

Скарбо Н.М.

Члени м/ о

Вчитель – логопед

 

4

Травень,

3т.

«Уроки доброти»

1. Методи і прийоми формування духовно – моральних якостей дошкільників засобами літературних творів.

3. Досвід роботи вихователів груп молодшого віку  з національно-патріотичного виховання дітей: проблеми та здобутки.

4. Презентація методичної літератури та нових методичних розробок  з проблеми національно-патріотичного виховання дошкільників.

5. Обговорення. Висновки. Рекомендації.   Пропозиції.

 

Семінар – практикум

Доповідь

Банк педагогічних ідей

КДНЗ «Берізка» 

 

Керівник

м/ о

Скарбо Н.М.

Члени м/ о

 

МО середніх груп ( 2016-2017 н.р.)

ПРОБЛЕМА МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

«Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного вікуяк складової життєвої компетентності соціалізації особистості».

Пріоритетні напрямки роботи

Продовжуючи роботу над реалізацією змісту БКДО, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», враховуючи досягнення і перспективи розвитку були визначені такі пріоритетні завдання на 2016-2017 навчальний рік а саме:

1.      Спрямувати педагогічну діяльність та виховання соціально-моральних цінностей дитини дошкільного віку за допомогою українських народних традицій .

2.      Підвищити рівень професійної компетентності педагогів у застосуванні різноманітних методів та прийомів навчання в контексті реалізації Базового компоненту дошкільної освіти України.

3.      Активізувати інтелектуальну активність вихователів засобом інтерактивних форм і методів з метою продуктивної роботи з дітьми середнього дошкільного віку щодо цілісного та усвідомленого засвоєння соціально-морального розвитку.

4.      Розвивати активність педагогів, аналітичні здібності, творчий потенціал.

5.      Сприяти накопиченню, формуванню та узагальненню власного позитивного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку педагогами міста.

Тематика засідань методичного об’єднання

вихователів груп середнього віку на 2016-2017 н.р.

Тема засідання: Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку один з умов  соціалізації особистості.

 

№ з/п

 

Питання для обговорення

 

Форма проведення

 

Місце проведення

 

Термін

 

Домашнє завдання

1.

1. Інтерактивна гра «Знайомство». Самопрезентація.

2. Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку один з умов  соціалізації особистості.

3. Вибір проблемних питань, обговорення та затвердження плану роботи міського об’єднання вихователі дітей середнього віку.

 

Презентація

 

 

Круглий стіл

 

КДНЗ «Берізка»

 

 

Вересень, 4  т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема засідання: «Калейдоскоп педагогічних ідей» з питань соціально-морального виховання дошкільників

 

№ з/п

 

Питання для обговорення

 

Форма проведення

 

Місце проведення

 

Термін

 

Домашнє завдання

1.

1. Відкритий перегляд заняття «Подорож на місяць» ( використання блоків Д’єнеша)

2. Перегляд презентації «Соціально-моральний розвиток дошкільників:
основні завдання та шляхи їх реалізації»

3. Майстер-клас «Пошук перлинок моральності» (за спадщиною В.О.Сухомлинського)

 

Відкритий перегляд

 

 

Презентація

 

 

 

Майстер-клас

 

 

КДНЗ «Берізка»

 

 

Листопад, 3 т.

 

Тема засідання: Формування у дітей дошкільного віку соціально-моральних цінностей на основі українських народних традицій

 

№ з/п

 

Питання для обговорення

 

Форма проведення

 

Місце проведення

 

Термін

 

Домашнє завдання

1.

1.Інтегроване заняття з патріотичного виховання «Виростай, дитино, й пам’ятай….. Батьківщина то найкращий край»

2. Обговорення заняття: пропозиції, зауваження, обмін досвідом.

3. «Українські народні традиції – невичерпне джерело виховання дітей дошкільного віку»

 

Відкритий перегляд

 

Тренінг для вихователів

 

КДНЗ «Берізка»

 

 

Лютий,

 4 т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема засідання: «Казка як засіб соціалізації дітей дошкільного віку»

 

№ з/п

 

Питання для обговорення

 

Форма проведення

 

Місце проведення

 

Термін

 

Домашнє завдання

1.

1.Інтерактивна гра «казка вчить добра і правди».

2.Презентація методичної літератури та нових методичних розробок з проблем  соціалізації дітей дошкільного віку.

3. Звіт  роботи. Обговорення.

Інтегрована гра

 

 

 

Звіт роботи 2016-2017

 

 

КДНЗ «Берізка»

 

 

Травень,

3т.