Патріотичне виховання

 

 

 

/Files/images/7345.gif

/Files/images/taras_shevchenko/42472608.jpg

 

/Files/images/zavduvacha/__98.png

 

 

 

 

  

 

 

Патріотичне виховання – одна із складових систем гармонійного розвитку дошкільника. Базисом патріотичного виховання є певна сума знань окреслена державним стандартом дошкільної освіти в Україні. Діюча програма економічної і соціальної розбудови Української держави має блок  завдань спрямованих на розвиток освіти і виховання підростаючого покоління. Одним із пріоритетних проявів цих  завдань є створення певних передумов громадянської поведінкипобудованих на засадах моралі. Виокремлюючи із системи освіти  дошкільний вік, науковці розглядають  його як період в якому закладаються  основи патріотичного виховання, формується патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність  особистості дитини. Тому, наразі, патріотичне виховання дітей дошкільного віку розглядається як пріоритетний напрямок освітньої діяльності. 

    Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників обумовлюється тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовного повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Саме з раннього дитинства, з перших років життя дитини починається плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів.

Основними   завданнями   педагогів у роботі з

 патріотичного виховання дітей дошкільного віку є:

·          розширювати уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства;

·          формувати у дітей позитивний образ Батьківщини та рідної домівки;

·          виховувати любов і повагу до членів своєї родини, бажанняпіклуватися про них;

·   формувати ціннісне ставлення до культури українського на­роду, його історичного минулого, мови, звичаїв, традицій;

·          виховувати почуття власної гідності

як представника  укра­їнського народу;

·             навчати дотримуватися культури поведінки у щоденнійжиттєдіяльності;

·        почуття власної гідності як представників свого народу;

·          толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників,    батьків, сусідів, інших людей.  

 

/Files/images/taras_shevchenko/25074b5ab8c4ро.jpg